• Japanese
  • Chinese
  • Font Size
  • Medium
  • Large


  • Home
  • About the JFBA
  • News Release
  • JFBA Public Statements and Opinion Papers
  • Legal Info & Services
HOME > About the JFBA > About us > Our Officers

Our Officers

(as of Apr 1, 2021)

pdfClick Here! (You can find their photos- PDF Size 1.3MB)

President Tadashi ARA
Vice President Kimitoshi YABUKI
Hidetaka MIHARA
Yoshiko AIBARA
Asaka KANDA
Michihiro SATANI
Yukiko YOKOYAMA
Kiyoshi OKONOGI
Hiroshi TANAKA
Hiroaki DOI
Koji IGUCHI
Hiroyuki TAKAHASHI
Akio HARA
Hiroshi SOGO
Hiroki YAGI
Atsushi IWASAKI
Secretary General Reiko FUCHIGAMI
Deputy Secretary General
Hisashi NAGIRA
Makiko SAKUMA
Yasuo FUJIHARA
Ryuji HATANAKA
Daisuke KIHARA
Yuki MATSUDA
Takeyoshi SHIMOZONO