• Japanese
  • Chinese
  • Font Size
  • Medium
  • Large


  • Home
  • About the JFBA
  • News Release
  • JFBA Public Statements and Opinion Papers
  • Legal Info & Services
HOME > About the JFBA > About us > Our Officers

Our Officers

(as of April 1, 2022)

pdfClick Here! (You can find their photos- PDF Size 2.5MB)

President Motoji KOBAYASHI
Vice President Kazuhiko II
Mariko MATSUMURA
Tomoko SUGANUMA
Naoko YOSHINO
Takanori MASHIKO
Kenji FUKUDA
Akiko YAKURA
Koji HAYASHI
Taro HACHISUKA
Nami SHIMONAKA
Kazunari TAGAWA
Mizuhiko YOSHIDA
Yukari HIDESHIMA
Koichi TOIKAWA
Taizo MATSUO
Secretary General Masato TANI
Deputy Secretary General
Ryuji HATANAKA
Daisuke KIHARA
Yuki MATSUDA
Kunihisa ISHII
Chizuru HATTORI
Akiko SUGIMURA
Takeyoshi SHIMOZONO