• Japanese
  • Chinese
  • Font Size
  • Medium
  • Large


  • Home
  • About the JFBA
  • News Release
  • JFBA Public Statements and Opinion Papers
  • Legal Info & Services
HOME > About the JFBA > About us > Our Officers

Our Officers

(as of Feb 1, 2021)

pdfClick Here! (You can find their photos- PDF Size 5.7MB)

President Tadashi ARA
Vice President Hidemi TOMITA
Takashi TERAMAE
Masaki OKADA
Masayuki EMMEI
Yoshifumi SEKIMOTO
Kiyoshi KAWASHITA
Tetsuro SHIRAHAMA
Isaki YAMASHITA
Yoriko NISHIMURA
Takakazu FUNAKI
Hidetomo UEDA
Kenji KAMADA
Setsuko KARINO
Tetsuya OKAWA
Akinori GOYOU
Secretary General Reiko FUCHIGAMI
Deputy Secretary General
Hisashi NAGIRA
Makiko SAKUMA
Yasuo FUJIHARA
Ryuji HATANAKA
Daisuke KIHARA
Yuki MATSUDA
Takeyoshi SHIMOZONO