Our Officers


(as of Feb. 1, 2023)

Click Here! (You can find their photos- PDF Size 1.8MB)


President Motoji KOBAYASHI
Vice President Kazuhiko II
Mariko MATSUMURA
Tomoko SUGANUMA
Naoko YOSHINO
Takanori MASHIKO
Kenji FUKUDA
Akiko YAKURA
Koji HAYASHI
Taro HACHISUKA
Nami SHIMONAKA
Kazunari TAGAWA
Mizuhiko YOSHIDA
Yukari HIDESHIMA
Koichi TOIKAWA
Taizo MATSUO
Secretary General Masato TANI
Deputy Secretary General
Kunihisa ISHII
Chizuru HATTORI
Akiko SUGIMURA
Maki KAMEI
Suguru KIKUCHI
Toshiyuki SANAI
Takeyoshi SHIMOZONO


  • hague-lawyer-referral
  • information-for-registered-foreign-lawyer
  • covid19
  • anti-money-laundering-measures
  • 311great_earthquake
copyright© Japan Federation of Bar Associations all rights reserved.