• Japanese
  • Chinese
  • Font Size
  • Medium
  • Large


  • Home
  • About the JFBA
  • News Release
  • JFBA Public Statements and Opinion Papers
  • Legal Info & Services
HOME > About the JFBA > About us > Our Officers

Our Officers

(as of Feb 1, 2020)

pdfClick Here! (You can find their photos- PDF Size 567KB)

President Yutaro KIKUCHI
Vice President Chikara SHINOZUKA
Ikuko HIRASAWA
Fumitaka SEKIYA
Koichi NAMBA
Kazunori SAITO
Tadashi IMAGAWA
Shougo HAKU
Noriyuki SUZUKI
Yukio KONDO
Naoko HARADA
Yoshiro KIYAMA
Tatsuya KOIKE
Kazufumi AISU
Ryuji KOBAYAKAWA
Secretary General Masaru KOMODA
Deputy Secretary General
Hironori TAKEUCHI
Kuninori OKU
Yoshitomo NAGATSUKA
Hisashi NAGIRA
Makiko SAKUMA
Yasuo FUJIHARA
Shinichi SOEDA